- projektová a inženýrská činnost
- dotační a projektový management
- akreditovaná konzultační a poradenská činnost
- studie proveditelnosti, odborné analýzy a koncepce
- odborné technické, autorské a biologické dozory při realizaci staveb
- biologická hodnocení, průzkumy a expertízy, posuzování vlivů na životní prostředí


V případě úspěšné akceptace žádosti Vám bude většina finančních prostředků nutných pro naši činnost proplacena při uvolnění dotace. Výdaje na naše služby jsou totiž uznatelným nákladem v rámci většiny aktuálních dotačních programů.

 

Obvyklé kroky při přípravě a realizaci typického dotačního projektu:

 • setkání s investorem
 • námět na projekt
 • terénní průzkumy
 • biologická hodnocení
 • majetkoprávní vypořádání
 • studie proveditelnosti
 • projektová dokumentace pro územní řízení
 • projektová dokumentace pro stavební povolení
 • zajištění průběhu územního a stavebního řízení
 • zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • zpracování žádosti o dotaci a její podání
 • komunikace se správcem dotačního programu
 • projektová dokumentace pro provádění stavby
 • organizace zadávacího řízení na zhotovitele stavby
 • vlastní realizace
 • kontinuální administrace dotačního procesu
 • autorský, technický, případně biologický dozor
 • zajištění povinných propagačních opatření
 • dokumentace skutečného provedení
 • kolaudace stavby
 • závěrečné vyhodnocení akce

 

 


Společnost ENVICONS má ve výše uvedených rozsáhlé zkušenosti a dokáže díky nim být garantem úspěchu Vaší žádosti o dotaci u projektů, jejichž projektovou přípravu sama zajišťuje. S ohledem na to, že stávající jednatel společnosti se přímo podílel na nastavení současně platného procesu administrace a na aktuálních hodnotících kritériích projektů Operačního programu Životní prostředí, je zřejmé, že služby poskytované společností ENVICONS jsou s tímto procesem a kritérii v souladu.

Drtivá většina investorů nedisponuje vlastním aparátem a ani zkušenostmi pro úspěšné získání dotace. Navíc obvyklý, těžkopádný a neefektivní způsob řešení vede k tomu, že si investor na toto spektrum činností obvykle najímá minimálně 5 – 7 dodavatelů, což vždy přináší problémy s koordinací jednotlivých kroků, které musí časově a logicky navazovat. V neposlední řadě to znamená relativně vysoké celkové náklady a časové ztráty. Při spolupráci s naší společností Vás i v případě neúspěšné žádosti z jakéhokoli důvodu (např. při nevypsání konkrétního programu) poskytnuté služby budou stát méně, než režijní náklady vynaložené na dosavadní přípravu.

 

     

Společnost ENVICONS standardně zajišťuje veškeré uvedené služby kromě stavebních prací. V principu to pro investory vždy znamená záruku rychlého a efektivního průběhu, jakož i finančních úspor. Na spokojenosti zákazníků je postaveno dobré jméno společnosti.

 

     

 

Aktuálně

3. 8. 2021

 

Jsme ve finále! Všechny 3 naše přihlášené projekty postoupily do finále prestižní soutěže Adapterra Awards. Z více než stovky přihlášených projektů máme 3 v závěrečné fázi, kde se o přízeň hlasujících uchází 18 českých adaptačních projektů. Podpořte hlasováním Krajinný park LítožnicePřírodě blízká protipovodňová opatření v Písečné a Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov v Semilech. Na všechny projekty se můžete podívat zde.

14. 6. 2021

Právě začíná týden pro klima. Akce probíhají online i naživo v řadě měst a obcí po celé České republice. Co nás čeká se můžete podívat zde.

7. 6. 2021

Shlédněte velmi zajímavý a poučný krátký dokument od Ladislava Mika "Nech půdu žít"

14. 4. 2021

Všechny 3 naše přihlášené projekty postoupily do 2. kola prestižní soutěže Adapterra Awards. V letošním ročníku se budou o přízeň poroty ucházet "Krajinný park Lítožnice", "Přírodě blízká protipovodňová opatření v katastru obce Písečná" a "Semily – Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov".

18. 3. 2021

Poslechněte si, co se chystá v novém období Operačního programu Životní prostředí. Podcast si můžete poslechnout na stránkách DotaceEU.cz/Podcasty

22. 12. 2020

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

3. 12. 2020

Plánujete projekt se zaměřením na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou, revitalizaci a renaturaci vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů či realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu. Požádejte o dotaci na projektovou přípravu. Více informací zde.

2. 11. 2020

Připojte se k inspirativní konferenci Zdravá a odolná krajina 4. listopadu 2020 online. Na programu bude vyhlášení vítězů Adapterra awards. Na závěr proběhne panelová debata "Přehrady vs. přírodní řešení zadržování vody v krajině" za účasti Bohumíra Janského, Petra Kubaly, Ladislava Mika, Zdeňka Vermouzka a Lukáše Řádka. Podrobný program a registrace zde.

17. 9. 2020

Náš projekt je ve finále Adapterra awards. Budeme rádi za váš hlas. Hlasovat můžete zde.

17. 8. 2020

Harmonogram dotačních výzev z OPŽP pro rok 2020 byl aktualizován. Ke stažení zde.

Všechny aktuality