ENVICONS s.r.o.

Sídlo a provozovna společnosti:

Hradecká 569
533 52 Pardubice – Polabiny

Tel./fax.: +420 466 531 787
Mobil: +420 724 708 680

e-mail: info-at-envicons.cz
web: www.envicons.cz


IČ: 275 60 015
DIČ: CZ 275 60 015

ID datové schránky: 9vm4b4e

 

Statutární orgán

Ing. Lukáš Řádek, MBA

jednatel
člen České společnosti krajinných inženýrů (ČSKI) při Českém svazu stavebních inženýrů
akreditovaný poradce Operačního programu Životní prostředí
tel: +420 724 708 680
e-mail: lukas.radek-at-envicons.cz
 


Úsek ředitele

Ing. Štěpán Plodek

ředitel společnosti
autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
tel: +420 602 316 536
e-mail: stepan.plodek-at-envicons.cz
 

Ing. Kateřina Voříšková

projektová manažerka
tel: +420 725 135 894
e-mail: katerina.voriskova-at-envicons.cz
 

Lucie Pleskotová

asistentka, back office - front office
tel: +420 608 727 967
e-mail: lucie.pleskotova-at-envicons.cz
 

Ing. Karolína Blažková - mateřská / rodičovská dovolená

asistentka, back office - front office, projektová manažerka
tel: +420 775 157 414
e-mail: karolina.jurenova-at-envicons.cz
 


Oddělení projekce

Ing. Jiří Šubrt

vedoucí oddělení, vedoucí projektant
tel: +420 725 752 301
e-mail: jiri.subrt-at-envicons.cz
 

Ing. Aleš Hejtman

projektant
tel: +420 608 226 725
e-mail: ales.hejtman-at-envicons.cz
 

Ing. Vojtěch Černý

projektant
tel: +420 725 119 523
e-mail: vojtech.cerny-at-envicons.cz
 


Oddělení inženýrských činností

Ing. Zdeněk Andrýs

tel: +420 725 119 522
e-mail: zdenek.andrys-at-envicons.cz
 


Oddělení studií, odborných analýz a koncepcí

RNDr. Lukáš Krejčí, Ph. D.

vedoucí oddělení
tel: +420 775 500 882
e-mail: lukas.krejci-at-envicons.cz
 

Ing. Ondřej Bartoš

odborný referent
tel: +420 773 715 870
e-mail: ondrej.bartos-at-envicons.cz
 

Mgr. Soňa Vopršalová - mateřská / rodičovská dovolená

odborná referentka
tel: +420 774 794 164
e-mail: sona.voprsalova-at-envicons.cz
 

Ing. Martin Koudelka

odborný referent
tel.: +420 774 239 355
e-mail: martin.koudelka-at-envicons.cz
 

Ing. Miroslava Plevková

odborná referentka
tel: +420 773 736 597
e-mail: miroslava.plevkova-at-envicons.cz
 

Ing. Václava Těšitelová

odborná referentka
tel: +420 466 531 787
e-mail: vaclava.tesitelova-at-envicons.cz
 


Ing. Helena Vondrušková

konzultantka
tel: +420 723 568 319
e-mail: helena.vondruskova-at-envicons.cz
 

RNDr. Lukáš Merta, Ph.D.

externí spolupráce
zoologie, ichytologie, hydrobiologie
autorizovaná osoba pro účely posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
autorizovaná osoba pro účely biologického hodnocení podle § 67 citovaného zákona

 

Ing. Libor Jedlička

externí spolupráce
projektant a technický dozor staveb vodního a lesního hospodářství

 

Ing. Vít Pučálek

externí spolupráce
projektant a technický dozor staveb vodního hospodářství

 

RNDr. Romana Prausová, Ph.D.

externí spolupráce
botanické průzkumy, geobotanika

Aktuálně

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

8. 4. 2022

Tak konečně! Podívejte se na harmonogram zbrusu nových výzev v OPŽP na rok 2022. Zde.

22. 3. 2022

22. března si každoročně připomínáme Světový den vody, vyhlášený OSN v roce 1992. Letošním tématem je „GROUNDWATER" s doprovodným tématem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude".

12. 1. 2022

Národní plán obnovy myslí také na vodu a krajinu. Je otevřena velice štědře alokovaná výzva (1,75 mld Kč) na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Příjem žádostí: 12. 1. 2022 - 31. 8. 2022. Více info zde.

22. 12. 2021

Vánoce plné pohody, lásky, radosti a do nového roku 2022 pevné zdraví se spoustou štěstí přeje celý tým společnosti ENVICONS.

26. 11. 2021

Náš velký projekt Implementace regionální strategie adpaptačních opatření, jehož součástí je také revitalizace Banínského potoka zaujal redakci iDnes. Na článek se můžete podívat zde.

23. 11. 2021

MŽP posílá na adaptace měst a obcí na změnu klimatu další téměř 2 miliardy korun. Obce mohou podporu využít například na vybudování retenčních nádrží, propustných parkovišť nebo zelených střech. O dotace bude možné žádat od 12. ledna 2022 prostřednictvím Národního programu Životní prostředí. Podrobné informace zde.

19. 10. 2021

Je zveřejněna první verze Pravidel pro žadatele a příjemce nového OPŽP. Na základě těchto nových Pravidel již je možné připravovat projekty. Dobrou zprávou je, že pro tůně, mokřady, revitalizace a renaturace vodních toků a niv je míra podpory 100 % z celkových způsobilých výdajů. Pravidla ke stažení zde.

Všechny aktuality