Podmínky užití webové stránky https://www.envicons.cz (webová stránka) a jejího obsahu

Používáním webové stránky souhlasíte s následujícími podmínkami:

  1. Jakýkoli obsah dostupný na webové stránce (jako např. texty, zprávy, studie (zejména ReSAO) fotografie, kartografická díla, jiná znázornění a jiná autorská díla, jiné materiály a dokumenty, audio záznamy či jakýkoli jiný obsah dostupný na webové stránce) ať už bezprostředně nebo skrze hypertextový link je chráněn autorským zákonem ve prospěch společnosti ENVICONS s.r.o. (ENVICONS) nebo jiných osob, jejichž díla ENVICONS na webové stránce publikuje (Materiály).
  2. Jakékoli užití Materiálů či jejich částí včetně úprav, zpracování, zahrnování do jiných děl nebo zpráv nebo prací, rozmnožování, rozšiřování, vystavování, šíření jakýmikoli prostředky či zpřístupňování pro jakékoli účely (ať už komerční či nekomerční) je zakázáno a vyžaduje předchozí písemný souhlas ENVICONS, nejedná-li se o (a) citaci v mezích § 31 zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů; (b) sdílení, které je na webové stránce výslovně povoleno; nebo © pouhé zobrazování obsahu webové stránky pro osobní informativní účely. Svoji případnou žádost o získání souhlasu s užitím obsahu webové stránky zasílejte na [doplnit e-mailovou adresu]. ENVICONS si vyhrazuje právo souhlas neudělit.
  3. Účelem webové stránky je informování o projektech a aktivitách ENVICONS a umožnění osobám, které webovou stránku navštíví, čtení a prohlížení publikovaných informací a materiálů dostupných na webové stránce za podmínek uvedených v těchto Podmínkách užití (Účel). Povoluje se užití webové stránky a jejího obsahu způsobem, který odpovídá Účelu. Je naopak zakázáno takové užití, které je v rozporu či mimo rámec Účelu, zejména je zakázáno zasahovat do provozu webových stránek jakýmkoli způsobem či je jakýmikoli prostředky narušovat (jako např. spamováním, hackováním, zanášením virů, spywaru či jinými prostředky způsobilými ohrozit fungování webové stránky). Je zakázáno zasahovat do programování webu a jakýmkoli způsobem jej rozmnožovat, překládat, zpracovávat, měnit, zhotovovat rozmnoženiny, dekompilovat či jej jinak užívat jiným způsobem, který není v souladu s Účelem.
  4. Za účelem neustálého zkvalitňování našich služeb v některých případech využíváme služeb následujících třetích stran (Google Analytics) poskytujících anonymní statistické informace o vašem uživatelském chování. Zásady ochrany uživatelských údajů Google Analytics jsou dostupné zde. Využíváním webové stránky současně souhlasíte s těmito zásadami. Pokud však s těmito zásadami nesouhlasíte, webovou stránku prosím nevyužívejte.
  5. Tyto podmínky užití se řídí českým právem.

Aktuálně

15. 1. 2024

Hledáme posilu do týmu na pracovní pozici Projektant/ka, vodní hospodářství a krajinné inženýrství

17. 10. 2023

Na sociálních sítích FacebookInstagram můžete sledovat novinky z naší činnosti a realizovaných projektů, zajímavosti a postřehy z dění okolo vody a krajiny.

18. 9. 2023

Park Zdeňka Kopala v Litomyšli zvítězil v Ceně časopisu Intro. Projekt je oceňován za moderní a komplexní přístup ke spojení krajinné architektury s protipovodňovou ochranou. Více o realizaci zde.

1. 8. 2023

Náš projekt Přírodě blízká protipovodňová ochrana v Dolním Újezdě je ve finále Adapterra Awards. Podpoříte nás svým hlasem?

14. 6. 2023

Vydali jsme Katalog adaptačních opatření, brožuru plnou inspirace a ukázek realizací pro všechny, kdo chtějí řešit vodu a krajinu. Prohlédněte si online verzi zde.

24. 3. 2023

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2023: Podpora cílí mimo jiné na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a na vegetační krajinné prvky. Dokument je ke stažení zde.

19. 12. 2022

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

Všechny aktuality