Podmínky užití webové stránky https://www.envicons.cz (webová stránka) a jejího obsahu

Používáním webové stránky souhlasíte s následujícími podmínkami:

  1. Jakýkoli obsah dostupný na webové stránce (jako např. texty, zprávy, studie (zejména ReSAO) fotografie, kartografická díla, jiná znázornění a jiná autorská díla, jiné materiály a dokumenty, audio záznamy či jakýkoli jiný obsah dostupný na webové stránce) ať už bezprostředně nebo skrze hypertextový link je chráněn autorským zákonem ve prospěch společnosti ENVICONS s.r.o. (ENVICONS) nebo jiných osob, jejichž díla ENVICONS na webové stránce publikuje (Materiály).
  2. Jakékoli užití Materiálů či jejich částí včetně úprav, zpracování, zahrnování do jiných děl nebo zpráv nebo prací, rozmnožování, rozšiřování, vystavování, šíření jakýmikoli prostředky či zpřístupňování pro jakékoli účely (ať už komerční či nekomerční) je zakázáno a vyžaduje předchozí písemný souhlas ENVICONS, nejedná-li se o (a) citaci v mezích § 31 zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů; (b) sdílení, které je na webové stránce výslovně povoleno; nebo © pouhé zobrazování obsahu webové stránky pro osobní informativní účely. Svoji případnou žádost o získání souhlasu s užitím obsahu webové stránky zasílejte na [doplnit e-mailovou adresu]. ENVICONS si vyhrazuje právo souhlas neudělit.
  3. Účelem webové stránky je informování o projektech a aktivitách ENVICONS a umožnění osobám, které webovou stránku navštíví, čtení a prohlížení publikovaných informací a materiálů dostupných na webové stránce za podmínek uvedených v těchto Podmínkách užití (Účel). Povoluje se užití webové stránky a jejího obsahu způsobem, který odpovídá Účelu. Je naopak zakázáno takové užití, které je v rozporu či mimo rámec Účelu, zejména je zakázáno zasahovat do provozu webových stránek jakýmkoli způsobem či je jakýmikoli prostředky narušovat (jako např. spamováním, hackováním, zanášením virů, spywaru či jinými prostředky způsobilými ohrozit fungování webové stránky). Je zakázáno zasahovat do programování webu a jakýmkoli způsobem jej rozmnožovat, překládat, zpracovávat, měnit, zhotovovat rozmnoženiny, dekompilovat či jej jinak užívat jiným způsobem, který není v souladu s Účelem.
  4. Za účelem neustálého zkvalitňování našich služeb v některých případech využíváme služeb následujících třetích stran (Google Analytics) poskytujících anonymní statistické informace o vašem uživatelském chování. Zásady ochrany uživatelských údajů Google Analytics jsou dostupné zde. Využíváním webové stránky současně souhlasíte s těmito zásadami. Pokud však s těmito zásadami nesouhlasíte, webovou stránku prosím nevyužívejte.
  5. Tyto podmínky užití se řídí českým právem.

Aktuálně

3. 8. 2021

 

Jsme ve finále! Všechny 3 naše přihlášené projekty postoupily do finále prestižní soutěže Adapterra Awards. Z více než stovky přihlášených projektů máme 3 v závěrečné fázi, kde se o přízeň hlasujících uchází 18 českých adaptačních projektů. Podpořte hlasováním Krajinný park LítožnicePřírodě blízká protipovodňová opatření v Písečné a Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov v Semilech. Na všechny projekty se můžete podívat zde.

14. 6. 2021

Právě začíná týden pro klima. Akce probíhají online i naživo v řadě měst a obcí po celé České republice. Co nás čeká se můžete podívat zde.

7. 6. 2021

Shlédněte velmi zajímavý a poučný krátký dokument od Ladislava Mika "Nech půdu žít"

14. 4. 2021

Všechny 3 naše přihlášené projekty postoupily do 2. kola prestižní soutěže Adapterra Awards. V letošním ročníku se budou o přízeň poroty ucházet "Krajinný park Lítožnice", "Přírodě blízká protipovodňová opatření v katastru obce Písečná" a "Semily – Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov".

18. 3. 2021

Poslechněte si, co se chystá v novém období Operačního programu Životní prostředí. Podcast si můžete poslechnout na stránkách DotaceEU.cz/Podcasty

22. 12. 2020

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

3. 12. 2020

Plánujete projekt se zaměřením na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou, revitalizaci a renaturaci vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů či realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu. Požádejte o dotaci na projektovou přípravu. Více informací zde.

2. 11. 2020

Připojte se k inspirativní konferenci Zdravá a odolná krajina 4. listopadu 2020 online. Na programu bude vyhlášení vítězů Adapterra awards. Na závěr proběhne panelová debata "Přehrady vs. přírodní řešení zadržování vody v krajině" za účasti Bohumíra Janského, Petra Kubaly, Ladislava Mika, Zdeňka Vermouzka a Lukáše Řádka. Podrobný program a registrace zde.

17. 9. 2020

Náš projekt je ve finále Adapterra awards. Budeme rádi za váš hlas. Hlasovat můžete zde.

17. 8. 2020

Harmonogram dotačních výzev z OPŽP pro rok 2020 byl aktualizován. Ke stažení zde.

Všechny aktuality