Název: Studie protipovodňových, protierozních a revitalizačních opatření v k. ú. Ostřetín a v k.ú. Vysoká u Holic
Objednatel: Obec Ostřetín
Termín: 2013 - 2014
Stupeň: studie
Referenční osoba: Miloš Vlasák, starosta obce

Návrh opatření a základních parametrů staveb


Návrh  opatření  a  základních  parametrů  staveb  hodnotí  současný  stav  území  a  popisuje 
navrhovaná  opatření.  Důraz  je  kladen  zejména  na  jejich  účel.  Hodnoceno  je  také  komplexní 
působení  jednotlivých  opatření  a  to  zejména  s ohledem  na  jejich  uspořádání  v rámci povodí. 
Zároveň jsou v této kapitole  jednotlivá opatření dimenzována, k čemuž  byly použity tři přístupy. 
V prvním případě jsou parametry opatření stanoveny na základě požadovaného efektu, tj. jaké 
má mít opatření rozměry, aby naplnilo svůj účel.  Typicky se jedná například o kapacitu koryta, 
aby  převedlo  požadovaný  průtok,  velikost  retenčního  prostoru, aby dostatečně transformoval povodeň  apod. Ve druhém případě byly parametry voleny tak, aby bylo opatření funkční (například šířka revitalizačního pásu, dělení průtoků, management splavenin). V případě třetím je opatření koncipováno tak, aby vhodně zapadlo  do  krajiny, a to jak po stránce estetické, tak funkční (výška hrází poldrů, sklon svahů valů). Odstavce věnující se projekčním parametrům se skládají z textové části doplněné o fotografie, ilustrační fotografie či nákresy ideového řešení. Dle potřeby  jsou pak  parametry prověřeny na základě hydrotechnických výpočtů (viz další kapitola). 
Parametry jednotlivých opatření jsou navrhovány tak, aby:
- byl zajištěn maximální nebo přiměřený efekt opatření
- opatření nepůsobilo krajině rušivě (například aby hráze nebyly příliš vysoké)
- existovala ekonomická efektivita opatření 
- bylo dotčeno co nejmenší nebo přiměřené množství vlastníků
- nevznikly zásadní střety s ochranou přírody a krajiny
- odpovídaly technickým normám
- byly proveditelné

 

file ico
limpr.pdf (PDF, 6847 kB)

Aktuálně

3. 8. 2021

 

Jsme ve finále! Všechny 3 naše přihlášené projekty postoupily do finále prestižní soutěže Adapterra Awards. Z více než stovky přihlášených projektů máme 3 v závěrečné fázi, kde se o přízeň hlasujících uchází 18 českých adaptačních projektů. Podpořte hlasováním Krajinný park LítožnicePřírodě blízká protipovodňová opatření v Písečné a Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov v Semilech. Na všechny projekty se můžete podívat zde.

14. 6. 2021

Právě začíná týden pro klima. Akce probíhají online i naživo v řadě měst a obcí po celé České republice. Co nás čeká se můžete podívat zde.

7. 6. 2021

Shlédněte velmi zajímavý a poučný krátký dokument od Ladislava Mika "Nech půdu žít"

14. 4. 2021

Všechny 3 naše přihlášené projekty postoupily do 2. kola prestižní soutěže Adapterra Awards. V letošním ročníku se budou o přízeň poroty ucházet "Krajinný park Lítožnice", "Přírodě blízká protipovodňová opatření v katastru obce Písečná" a "Semily – Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov".

18. 3. 2021

Poslechněte si, co se chystá v novém období Operačního programu Životní prostředí. Podcast si můžete poslechnout na stránkách DotaceEU.cz/Podcasty

22. 12. 2020

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

3. 12. 2020

Plánujete projekt se zaměřením na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou, revitalizaci a renaturaci vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů či realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu. Požádejte o dotaci na projektovou přípravu. Více informací zde.

2. 11. 2020

Připojte se k inspirativní konferenci Zdravá a odolná krajina 4. listopadu 2020 online. Na programu bude vyhlášení vítězů Adapterra awards. Na závěr proběhne panelová debata "Přehrady vs. přírodní řešení zadržování vody v krajině" za účasti Bohumíra Janského, Petra Kubaly, Ladislava Mika, Zdeňka Vermouzka a Lukáše Řádka. Podrobný program a registrace zde.

17. 9. 2020

Náš projekt je ve finále Adapterra awards. Budeme rádi za váš hlas. Hlasovat můžete zde.

17. 8. 2020

Harmonogram dotačních výzev z OPŽP pro rok 2020 byl aktualizován. Ke stažení zde.

Všechny aktuality