Název: Obec Bolehošť, tůně v obecním remízu
Objednatel: Obec Bolehošť
Termín: 2020 - 2022
Stupeň: DÚR, DSP, DPS
Referenční osoba: Jakub Šimerda, starosta

V extravilánu obce Bolehošť byl vytvořen mokřadní biotop ve stávajícím remízu, který se nachází mezi obdělávanými plochami orné půdy. Záměrem bylo vybudování drobných vodních ploch v podmáčené lokalitě pod stávající tůní. Byly navrženy dvě nové tůně s různými hloubkami a sklony svahů.

Soustava vodních ploch tvoří mokřad, jehož hlavním účelem je zvýšení biotopové a druhové diverzity území, bez jakéhokoliv hospodářského využívání. Dále je navržen nový odtok ze stávající vodní plochy v podobě kamenem opevněného průlehu. Nový průleh iniciuje vznik nového přirozeného koryta. Přebytek výkopku bude využit na tvorbu terénních úprav v místě stavby.

bolehost_img_20220317_160530.jpgbolehost_img_20220317_160939.jpgbolehost_img_20220402_165302.jpg

Aktuálně

15. 1. 2024

Hledáme posilu do týmu na pracovní pozici Projektant/ka, vodní hospodářství a krajinné inženýrství

17. 10. 2023

Na sociálních sítích FacebookInstagram můžete sledovat novinky z naší činnosti a realizovaných projektů, zajímavosti a postřehy z dění okolo vody a krajiny.

18. 9. 2023

Park Zdeňka Kopala v Litomyšli zvítězil v Ceně časopisu Intro. Projekt je oceňován za moderní a komplexní přístup ke spojení krajinné architektury s protipovodňovou ochranou. Více o realizaci zde.

1. 8. 2023

Náš projekt Přírodě blízká protipovodňová ochrana v Dolním Újezdě je ve finále Adapterra Awards. Podpoříte nás svým hlasem?

14. 6. 2023

Vydali jsme Katalog adaptačních opatření, brožuru plnou inspirace a ukázek realizací pro všechny, kdo chtějí řešit vodu a krajinu. Prohlédněte si online verzi zde.

24. 3. 2023

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2023: Podpora cílí mimo jiné na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a na vegetační krajinné prvky. Dokument je ke stažení zde.

19. 12. 2022

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

Všechny aktuality