Podmínky užití webové stránky https://www.envicons.cz (webová stránka) a jejího obsahu

Používáním webové stránky souhlasíte s následujícími podmínkami:

  1. Jakýkoli obsah dostupný na webové stránce (jako např. texty, zprávy, studie (zejména ReSAO) fotografie, kartografická díla, jiná znázornění a jiná autorská díla, jiné materiály a dokumenty, audio záznamy či jakýkoli jiný obsah dostupný na webové stránce) ať už bezprostředně nebo skrze hypertextový link je chráněn autorským zákonem ve prospěch společnosti ENVICONS s.r.o. (ENVICONS) nebo jiných osob, jejichž díla ENVICONS na webové stránce publikuje (Materiály).
  2. Jakékoli užití Materiálů či jejich částí včetně úprav, zpracování, zahrnování do jiných děl nebo zpráv nebo prací, rozmnožování, rozšiřování, vystavování, šíření jakýmikoli prostředky či zpřístupňování pro jakékoli účely (ať už komerční či nekomerční) je zakázáno a vyžaduje předchozí písemný souhlas ENVICONS, nejedná-li se o (a) citaci v mezích § 31 zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů; (b) sdílení, které je na webové stránce výslovně povoleno; nebo © pouhé zobrazování obsahu webové stránky pro osobní informativní účely. Svoji případnou žádost o získání souhlasu s užitím obsahu webové stránky zasílejte na [doplnit e-mailovou adresu]. ENVICONS si vyhrazuje právo souhlas neudělit.
  3. Účelem webové stránky je informování o projektech a aktivitách ENVICONS a umožnění osobám, které webovou stránku navštíví, čtení a prohlížení publikovaných informací a materiálů dostupných na webové stránce za podmínek uvedených v těchto Podmínkách užití (Účel). Povoluje se užití webové stránky a jejího obsahu způsobem, který odpovídá Účelu. Je naopak zakázáno takové užití, které je v rozporu či mimo rámec Účelu, zejména je zakázáno zasahovat do provozu webových stránek jakýmkoli způsobem či je jakýmikoli prostředky narušovat (jako např. spamováním, hackováním, zanášením virů, spywaru či jinými prostředky způsobilými ohrozit fungování webové stránky). Je zakázáno zasahovat do programování webu a jakýmkoli způsobem jej rozmnožovat, překládat, zpracovávat, měnit, zhotovovat rozmnoženiny, dekompilovat či jej jinak užívat jiným způsobem, který není v souladu s Účelem.
  4. Za účelem neustálého zkvalitňování našich služeb v některých případech využíváme služeb následujících třetích stran (Google Analytics) poskytujících anonymní statistické informace o vašem uživatelském chování. Zásady ochrany uživatelských údajů Google Analytics jsou dostupné zde. Využíváním webové stránky současně souhlasíte s těmito zásadami. Pokud však s těmito zásadami nesouhlasíte, webovou stránku prosím nevyužívejte.
  5. Tyto podmínky užití se řídí českým právem.

Aktuálně

17. 9. 2020

Náš projekt je ve finále Adapterra awards. Budeme rádi za váš hlas. Hlasovat můžete zde.

17. 8. 2020

Harmonogram dotačních výzev z OPŽP pro rok 2020 byl aktualizován. Ke stažení zde.

12. 8. 2020

V rámci projektu "Regionální strategie adaptačních opatření" (ReSAO) probíhá 2. etapa. Září bude ve znamení informačních setkání. Pozvánka na setkání zde. Informační leták zde.

28. 5. 2020

Náš projekt na titulní straně Aktuálně.cz. V současné době se jedná o realizaci nejkomplexnějšího projektu zaměřeného na přírodě blízké zadržení vody v krajině. Důležitým aspektem je zde také podpora biodiverziy. 

18. 2. 2020

Není vám lhostejný stav naší krajiny, chcete se podílet na jejím zelpšování? Napiště nám, nabízíme 2 volné pracovní pozice: projektant, vodní hospodářství a krajinné inženýrstvíodborný referent do oddělení studií, odborných analýz a koncepcí

3. 2. 2020

Byla vyhlášena nová výzva OPŽP zaměřená na ochranu před povodněni. Jde o specifický cíl 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu. Celková finanční alokace je 1 mld Kč. Termín podání žádostí o dotaci od 3. 2. 2020 do 11. 1. 2021. Nejen v rámci této výzvy jsme připraveni nabídnout Vám naše služby. Více informací o výzvě zde.

17. 1. 2020

Úspěšně pokračuje realizace jedné z největších a nejkomplexnějších revitalizačních staveb v Praze "Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka" a navazující rozsáhlá obnova Lítožnických rybníků. Podívejte se na fotky ze stavby zde.

6. 1. 2020

Harmonogram dotačních výzev z OPŽP pro rok 2020. Ke stažení zde.

19. 12. 2019

Vánoce plné pohody, lásky, radosti a do nového roku pevné zdraví se spoustou štěstí přeje celý tým společnosti ENVICONS.

1. 10. 2019

V příštím roce bude vyhlášeno 13 výzev k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Pro zájemce je v nich připraveno více než 4,8 miliardy korun. Výzvy budou kromě jiného zaměřeny na protipovodňovou ochranu a také na ochranu a péči o přírodu a krajinu. Harmonogram výzev ke stažení zde.

Všechny aktuality