Podmínky užití webové stránky https://www.envicons.cz (webová stránka) a jejího obsahu

Používáním webové stránky souhlasíte s následujícími podmínkami:

  1. Jakýkoli obsah dostupný na webové stránce (jako např. texty, zprávy, studie (zejména ReSAO) fotografie, kartografická díla, jiná znázornění a jiná autorská díla, jiné materiály a dokumenty, audio záznamy či jakýkoli jiný obsah dostupný na webové stránce) ať už bezprostředně nebo skrze hypertextový link je chráněn autorským zákonem ve prospěch společnosti ENVICONS s.r.o. (ENVICONS) nebo jiných osob, jejichž díla ENVICONS na webové stránce publikuje (Materiály).
  2. Jakékoli užití Materiálů či jejich částí včetně úprav, zpracování, zahrnování do jiných děl nebo zpráv nebo prací, rozmnožování, rozšiřování, vystavování, šíření jakýmikoli prostředky či zpřístupňování pro jakékoli účely (ať už komerční či nekomerční) je zakázáno a vyžaduje předchozí písemný souhlas ENVICONS, nejedná-li se o (a) citaci v mezích § 31 zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů; (b) sdílení, které je na webové stránce výslovně povoleno; nebo © pouhé zobrazování obsahu webové stránky pro osobní informativní účely. Svoji případnou žádost o získání souhlasu s užitím obsahu webové stránky zasílejte na [doplnit e-mailovou adresu]. ENVICONS si vyhrazuje právo souhlas neudělit.
  3. Účelem webové stránky je informování o projektech a aktivitách ENVICONS a umožnění osobám, které webovou stránku navštíví, čtení a prohlížení publikovaných informací a materiálů dostupných na webové stránce za podmínek uvedených v těchto Podmínkách užití (Účel). Povoluje se užití webové stránky a jejího obsahu způsobem, který odpovídá Účelu. Je naopak zakázáno takové užití, které je v rozporu či mimo rámec Účelu, zejména je zakázáno zasahovat do provozu webových stránek jakýmkoli způsobem či je jakýmikoli prostředky narušovat (jako např. spamováním, hackováním, zanášením virů, spywaru či jinými prostředky způsobilými ohrozit fungování webové stránky). Je zakázáno zasahovat do programování webu a jakýmkoli způsobem jej rozmnožovat, překládat, zpracovávat, měnit, zhotovovat rozmnoženiny, dekompilovat či jej jinak užívat jiným způsobem, který není v souladu s Účelem.
  4. Za účelem neustálého zkvalitňování našich služeb v některých případech využíváme služeb následujících třetích stran (Google Analytics) poskytujících anonymní statistické informace o vašem uživatelském chování. Zásady ochrany uživatelských údajů Google Analytics jsou dostupné zde. Využíváním webové stránky současně souhlasíte s těmito zásadami. Pokud však s těmito zásadami nesouhlasíte, webovou stránku prosím nevyužívejte.
  5. Tyto podmínky užití se řídí českým právem.

Aktuálně

8. 4. 2022

Tak konečně! Podívejte se na harmonogram zbrusu nových výzev v OPŽP na rok 2022. Zde.

22. 3. 2022

22. března si každoročně připomínáme Světový den vody, vyhlášený OSN v roce 1992. Letošním tématem je „GROUNDWATER" s doprovodným tématem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude".

12. 1. 2022

Národní plán obnovy myslí také na vodu a krajinu. Je otevřena velice štědře alokovaná výzva (1,75 mld Kč) na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Příjem žádostí: 12. 1. 2022 - 31. 8. 2022. Více info zde.

22. 12. 2021

Vánoce plné pohody, lásky, radosti a do nového roku 2022 pevné zdraví se spoustou štěstí přeje celý tým společnosti ENVICONS.

26. 11. 2021

Náš velký projekt Implementace regionální strategie adpaptačních opatření, jehož součástí je také revitalizace Banínského potoka zaujal redakci iDnes. Na článek se můžete podívat zde.

23. 11. 2021

MŽP posílá na adaptace měst a obcí na změnu klimatu další téměř 2 miliardy korun. Obce mohou podporu využít například na vybudování retenčních nádrží, propustných parkovišť nebo zelených střech. O dotace bude možné žádat od 12. ledna 2022 prostřednictvím Národního programu Životní prostředí. Podrobné informace zde.

19. 10. 2021

Je zveřejněna první verze Pravidel pro žadatele a příjemce nového OPŽP. Na základě těchto nových Pravidel již je možné připravovat projekty. Dobrou zprávou je, že pro tůně, mokřady, revitalizace a renaturace vodních toků a niv je míra podpory 100 % z celkových způsobilých výdajů. Pravidla ke stažení zde.

4. 10. 2021

61 miliard Kč pro Operační program životní prostředí bylo schváleno. Žadatelé a příjemci se v mnoha oblastech mohou těšit na průběžné kontinuální výzvy, kdy budou nastaveny vstupní parametry a dotace tak bude de facto nároková. V nově nastaveném OPŽP tak bude možné v maximální míře využívat jednotkové náklady, paušály, zjednodušené metody vykazování, které proces vyřízení žádosti výrazně urychlí.

3. 8. 2021

 

Jsme ve finále! Všechny 3 naše přihlášené projekty postoupily do finále prestižní soutěže Adapterra Awards. Z více než stovky přihlášených projektů máme 3 v závěrečné fázi, kde se o přízeň hlasujících uchází 18 českých adaptačních projektů. Podpořte hlasováním Krajinný park LítožnicePřírodě blízká protipovodňová opatření v Písečné a Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov v Semilech. Na všechny projekty se můžete podívat zde.

14. 6. 2021

Právě začíná týden pro klima. Akce probíhají online i naživo v řadě měst a obcí po celé České republice. Co nás čeká se můžete podívat zde.

Všechny aktuality