Název: Obnova MVN a mokřadních biotopů v k.ú. Čunín
Objednatel: Agropodnik les Přemyslovice, a.s.
Termín: 2019 - 2022
Stupeň: DSP, DPS
Referenční osoba: Mgr. Petr Michek, předseda

V údolí říčky Romže jihovýchodně od obce Čunín, mezi nádržemi Čertovy rybníky a silnicí spojující Čunín a Stražisko, se dříve nacházela vodní nádrž, později zaniklá. Záměr se zabývá obnovou vodní nádrže v jejím původním místě.

Vodní nádrž je boční, napájena je nově vytvořeným přívodním korytem z toku Romže. Na Romži je vybudován odběrný objekt pro převod vody do nádrže. Nová nádrž má parametry odpovídající současným požadavkům na revitalizační nádrže, mimo jiné s rozsáhlým litorálním pásmem. Nad nádrží je vytvořen mokřadní biotop se třemi tůněmi. Mokřad bude sloužit výhradně pro zvýšení biotopové a druhové diverzity území, bez jakéhokoliv hospodářského využívání.

Aktuálně

15. 1. 2024

Hledáme posilu do týmu na pracovní pozici Projektant/ka, vodní hospodářství a krajinné inženýrství

17. 10. 2023

Na sociálních sítích FacebookInstagram můžete sledovat novinky z naší činnosti a realizovaných projektů, zajímavosti a postřehy z dění okolo vody a krajiny.

18. 9. 2023

Park Zdeňka Kopala v Litomyšli zvítězil v Ceně časopisu Intro. Projekt je oceňován za moderní a komplexní přístup ke spojení krajinné architektury s protipovodňovou ochranou. Více o realizaci zde.

1. 8. 2023

Náš projekt Přírodě blízká protipovodňová ochrana v Dolním Újezdě je ve finále Adapterra Awards. Podpoříte nás svým hlasem?

14. 6. 2023

Vydali jsme Katalog adaptačních opatření, brožuru plnou inspirace a ukázek realizací pro všechny, kdo chtějí řešit vodu a krajinu. Prohlédněte si online verzi zde.

24. 3. 2023

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2023: Podpora cílí mimo jiné na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a na vegetační krajinné prvky. Dokument je ke stažení zde.

19. 12. 2022

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

Všechny aktuality