Název: Revitalizace víceúčelové nádrže v Borové
Objednatel: Obec Borová
Termín: 2018 - 2021
Stupeň: DÚR, DSP, DPS
Referenční osoba: Mgr. Lenka Tlustá, starostka

Víceúčelová nádrž se nachází na severozápadním okraji obce Borová, v extravilánu na kraji zalesněného území. Stávající vodní plocha je významným krajinotvorným prvkem na ochranu bioty a je veřejností využívána ke koupání. Voda je do nádrže přiváděna přes rozdělovací objekt, který umožní zahrazení toku a rozdělení průtoků, při zachování minimální zůstatkového průtoku v toku. Po naplnění nádrže dojde k vyhrazení objektu, zahrazení nátoku do nádrže a přitékající voda je odkloněna do koryta toku, vedeného podél hráze nádrže.

Revitalizace nádrže spočívala v úpravě zátopy, která se rozdělila na dvě zóny (původní, přírodní) s odstraněním části dnového opevnění v podobě betonových dlaždic. Dále došlo k odstranění nevhodného opevnění s velmi strmými svahy 1:0,5-1:1,0. Opevnění bylo nahrazeno rozvolněnými břehy s částěčným přírodním opevněním. V samotné nádrži se vyskytují chráněné druhy vodních živočichů, jako je čolek horský (Ichthyosaura alpestris) a rak říční (Astacus astacus). Nádrž využívají především k rozmnožování, vývoji larev a k úkrytu před predátory. Z tohoto důvodu zde byly vybudovány úkrytové a pozorovací plochy.

Pro možný vstup návštěvníků do nádrže slouží nově vybudované přístupové schodiště a dřevěné molo. Dále byl odstraněn původní rozdělovací objekt, který byl ve špatném technickém stavu, a nahrazení novým objektem. Na výtoku z rozdělovacího objektu byla provedena stabilizace obtokového koryta proti vzniku dnové eroze a stabilizace nátrže balvanitým skluzem. Všechny tyto úpravy zlepšily původní stav nádrže.

borova_img_8742.jpgborova_img_7077.jpgborova_img_20210429_132521.jpgborova_img_20210429_132056.jpg
borova_fotopo2.jpgborova_t11.jpgborova_t16.jpgborova_img_7076.jpg

Aktuálně

15. 1. 2024

Hledáme posilu do týmu na pracovní pozici Projektant/ka, vodní hospodářství a krajinné inženýrství

17. 10. 2023

Na sociálních sítích FacebookInstagram můžete sledovat novinky z naší činnosti a realizovaných projektů, zajímavosti a postřehy z dění okolo vody a krajiny.

18. 9. 2023

Park Zdeňka Kopala v Litomyšli zvítězil v Ceně časopisu Intro. Projekt je oceňován za moderní a komplexní přístup ke spojení krajinné architektury s protipovodňovou ochranou. Více o realizaci zde.

1. 8. 2023

Náš projekt Přírodě blízká protipovodňová ochrana v Dolním Újezdě je ve finále Adapterra Awards. Podpoříte nás svým hlasem?

14. 6. 2023

Vydali jsme Katalog adaptačních opatření, brožuru plnou inspirace a ukázek realizací pro všechny, kdo chtějí řešit vodu a krajinu. Prohlédněte si online verzi zde.

24. 3. 2023

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2023: Podpora cílí mimo jiné na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a na vegetační krajinné prvky. Dokument je ke stažení zde.

19. 12. 2022

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

Všechny aktuality