Název: Rybník Na Křemenci
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Termín: 2020 - 2023
Stupeň: DÚR, DSP, DPS
Referenční osoba: Ing. Filip Tatar (LČR)

Rybník Na Křemenci, navržený k obnově, se nachází v zalesněném území ve správě státního podniku Lesy ČR. Lokalita leží v extravilánu a spadá do územní působnosti obce Nechanice v Královéhradeckém kraji. Původní rybník je tvořen hrází s převýšením cca 4 m nade dnem přes nízkého údolí v relativně plochém území, které je zalesněno jehličnatými a listnatými lesy. Nádrž se nachází na bezejmenné vodní linii a bude tímto přítokem napájena.

Dokumentace se zabývá návrhem obnovy nádrže. Nádrž je navržena za účelem zachycení a udržení vody v krajině, čímž přispěje ke zvýšení biodiverzity v krajině. Obnova nádrže se skládá z modelace zátopy, obnovy hráze, vybudování nového výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu. Součástí projektu je odbahnění nádrže (celkem je odstraněno cca 1761 m³ sedimentu) a návrh HTÚ pro uložení a rozprostření sedimentu na holinu po kalamitní težbě smrku.

Výpustný objekt je tvořen prefabrikovaným požerákem výšky 2 m. Převod zvýšených průtoků je řešen korunovým bezpečnostním přelivem v tělese hráze. Přelivná hrana má délku 10 m a svahy ve sklonech 1:10 pro možnost přejezdu.

kremenec_dji_0882.jpgkremenec_dji_0853.jpgkremenec_dji_0865.jpgkremenec_dji_0849.jpg
kremenec_img_20230824_122356.jpgkremenec_dji_0881.jpg

Aktuálně

15. 1. 2024

Hledáme posilu do týmu na pracovní pozici Projektant/ka, vodní hospodářství a krajinné inženýrství

17. 10. 2023

Na sociálních sítích FacebookInstagram můžete sledovat novinky z naší činnosti a realizovaných projektů, zajímavosti a postřehy z dění okolo vody a krajiny.

18. 9. 2023

Park Zdeňka Kopala v Litomyšli zvítězil v Ceně časopisu Intro. Projekt je oceňován za moderní a komplexní přístup ke spojení krajinné architektury s protipovodňovou ochranou. Více o realizaci zde.

1. 8. 2023

Náš projekt Přírodě blízká protipovodňová ochrana v Dolním Újezdě je ve finále Adapterra Awards. Podpoříte nás svým hlasem?

14. 6. 2023

Vydali jsme Katalog adaptačních opatření, brožuru plnou inspirace a ukázek realizací pro všechny, kdo chtějí řešit vodu a krajinu. Prohlédněte si online verzi zde.

24. 3. 2023

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2023: Podpora cílí mimo jiné na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a na vegetační krajinné prvky. Dokument je ke stažení zde.

19. 12. 2022

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

Všechny aktuality