Název: Mokřad Březná
Objednatel: Obec Červená Voda
Termín: 2019 - 2022
Stupeň: DÚR, DSP, DPS
Referenční osoba: Ing. Petr Mareš, Ph.D., starosta

Projekt se zabývá návrhem mokřadního biotopu v nivě toku Březná na jižním okraji obce Červená Voda. Mokřadní biotop se skládá z revitalizovaného toku, mokřadního biotopu a částečného zpřístupnění lokality.

Revitalizovaný tok je napojený na stávající vodní tok PP Březné č. 12. Na toku je vybudován rozdělovací objekt, který bude zajišťovat minimální zůstatkový průtok Q330d v toku. Do lokality je voda přiváděna za zvýšených průtoků (nad Q330d). Součástí meandrujícího toku jsou dvě průtočné tůně. Sklony svahů tůní jsou pozvolné, různorodé s členitými břehy. Tůně tvoří vhodné stanoviště pro vodní a na vodu vázané organismy. Meandrující tok je zaústěn do stávajícího odvodňovacího příkopu, který odvede vodu do toku Březná.

Mokřadní biotop se skládá ze soustavy tůní a koryt. Sklony svahů tůní jsou pozvolné, různorodé s členitými břehy. Tůně tvoří vhodné stanoviště pro vodní a na vodu vázané organismy. Tůně budou dotované podzemní vodou a občasně zprůtočněny soustavou koryt. Tato soustava bude odvádět část průtoku Březné při zvýšených průtocích (nad Q60d = 1,38 m3/s). Přebytečná voda z tůní bude odtékat zpět do toku Březná.

Přístup do lokality v místě křížení cesty s tokem zajišťuje nově vybudovaný brod s vystouplými nášlapnými kameny, které umožní přístup pěších návštěvníků. Pro účely přístupu techniky správce toku Březná k údržbě byly vybudovány dva brody přes navržené koryto mokřadu.

brezna_20230605_091606.jpgbrezna_20230605_091224.jpgbrezna_20230605_091540.jpgbrezna_20230605_091655.jpg
brezna_20230605_093108.jpgbrezna_20230605_111209.jpgbrezna_mokad25.46.jpgbrezna_20230605_111213.jpg
brezna_20230605_121620.jpgbrezna_mokad25.430.jpg

Aktuálně

15. 1. 2024

Hledáme posilu do týmu na pracovní pozici Projektant/ka, vodní hospodářství a krajinné inženýrství

17. 10. 2023

Na sociálních sítích FacebookInstagram můžete sledovat novinky z naší činnosti a realizovaných projektů, zajímavosti a postřehy z dění okolo vody a krajiny.

18. 9. 2023

Park Zdeňka Kopala v Litomyšli zvítězil v Ceně časopisu Intro. Projekt je oceňován za moderní a komplexní přístup ke spojení krajinné architektury s protipovodňovou ochranou. Více o realizaci zde.

1. 8. 2023

Náš projekt Přírodě blízká protipovodňová ochrana v Dolním Újezdě je ve finále Adapterra Awards. Podpoříte nás svým hlasem?

14. 6. 2023

Vydali jsme Katalog adaptačních opatření, brožuru plnou inspirace a ukázek realizací pro všechny, kdo chtějí řešit vodu a krajinu. Prohlédněte si online verzi zde.

24. 3. 2023

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2023: Podpora cílí mimo jiné na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a na vegetační krajinné prvky. Dokument je ke stažení zde.

19. 12. 2022

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

Všechny aktuality