Název: PPO Markovický potok
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Termín: 2017 - 2022
Stupeň: DÚR, DSP, DPS
Referenční osoba: Ing. Filip Tatar (LČR)

Navržená opatření mají za cíl zajištění protipovodňové ochrany obce Sobětuchy na padesátiletou vodu (Q₅₀ = 13 m³/s). Komplex opatření zahrnuje především zkapacitnění koryta Markovického potoka, které spočívá v odstranění navigačních zdí a rozvolnění břehů, zkapacitnění příčných objektů na toku (dva mosty) a také vytvoření ploch pro rozliv.

markovicky_img_20220613_162822_1.jpgmarkovicky_img_20220613_162835_1.jpgmarkovicky_img_20220613_162148.jpgmarkovicky_img_20220613_162150_1.jpg
markovicky_img_20220613_162448_1.jpgmarkovicky_img_20220613_162529_1.jpgmarkovicky_img_20220613_162606_1.jpgmarkovicky_img_20220613_162801.jpg

Aktuálně

20. 4. 2023
24. 3. 2023

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2023: Podpora cílí mimo jiné na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a na vegetační krajinné prvky. Dokument je ke stažení zde.

19. 12. 2022

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

8. 4. 2022

Tak konečně! Podívejte se na harmonogram zbrusu nových výzev v OPŽP na rok 2022. Zde.

22. 3. 2022

22. března si každoročně připomínáme Světový den vody, vyhlášený OSN v roce 1992. Letošním tématem je „GROUNDWATER" s doprovodným tématem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude".

12. 1. 2022

Národní plán obnovy myslí také na vodu a krajinu. Je otevřena velice štědře alokovaná výzva (1,75 mld Kč) na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Příjem žádostí: 12. 1. 2022 - 31. 8. 2022. Více info zde.

22. 12. 2021

Vánoce plné pohody, lásky, radosti a do nového roku 2022 pevné zdraví se spoustou štěstí přeje celý tým společnosti ENVICONS.

Všechny aktuality