Název: Revitalizace starého písníku v k.ú. Borohrádek
Objednatel: Město Borohrádek
Termín: 2019 - 2022
Stupeň: DÚR, DSP, DPS
Referenční osoba: Mgr. Martin Moravec, starosta

Na západním okraji intravilánu města Borohrádek se v minulosti těžil písek. Plocha bývalého písníku byla cca 4500 m². Hlavní těžební prostor o půdorysu čtvercového tvaru byl jasně ohraničen 1,5 m až 3 m vysokými strmými svahy. Po ukončení těžby byl prostor samovolně zatopen a využíván jako klidová příměstská zóna. Většina prostoru zarostla rákosinami, na dvou místech zůstaly fragmenty souvislé vodní plochy s hloubkou vody do 50 cm. Lokalita je registrovaným významným krajinným prvkem (VKP Plavuňka) s výskytem zvláště chráněných druhů.

Předmětem návrhu je revitalizace starého písníku a tvorba mokřadního biotopu, který zajišťuje ideální podmínky pro rozvoj populace silně ohrožených druhů obojživelníků vázaných na tuto lokalitu. Nově byly vytvořeny 4 tůně s vodní hladinou a úpravou stávající vodní plochy, celková plocha hladiny stálého nadržení je 4714 m².

borohradek_img_20220412_142108.jpgborohradek_20220328_102904.jpgborohradek_img_20220412_142025.jpgborohradek_img_20220412_143430.jpg
borohradek_img_20220412_143703.jpgborohradek_remotemediafile_7274885_0_2022_03_09_10_33_02.jpgborohradek_remotemediafile_7274900_0_2022_03_09_10_46_52.jpg

Aktuálně

15. 1. 2024

Hledáme posilu do týmu na pracovní pozici Projektant/ka, vodní hospodářství a krajinné inženýrství

17. 10. 2023

Na sociálních sítích FacebookInstagram můžete sledovat novinky z naší činnosti a realizovaných projektů, zajímavosti a postřehy z dění okolo vody a krajiny.

18. 9. 2023

Park Zdeňka Kopala v Litomyšli zvítězil v Ceně časopisu Intro. Projekt je oceňován za moderní a komplexní přístup ke spojení krajinné architektury s protipovodňovou ochranou. Více o realizaci zde.

1. 8. 2023

Náš projekt Přírodě blízká protipovodňová ochrana v Dolním Újezdě je ve finále Adapterra Awards. Podpoříte nás svým hlasem?

14. 6. 2023

Vydali jsme Katalog adaptačních opatření, brožuru plnou inspirace a ukázek realizací pro všechny, kdo chtějí řešit vodu a krajinu. Prohlédněte si online verzi zde.

24. 3. 2023

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2023: Podpora cílí mimo jiné na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a na vegetační krajinné prvky. Dokument je ke stažení zde.

19. 12. 2022

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

Všechny aktuality