Název: Povodňový park Vrbatův Kostelec
Objednatel: Obec Vrbatův Kostelec
Termín: 2018 - 2022
Stupeň: DÚR, DSP, DPS
Referenční osoba: Ing. Pavla Němcová, starostka

Navržené řešení protipovodňové ochrany a zvýšení retenčního potenciálu nivy v intravilánu obce Vrbatův Kostelec má podobu suché nádrže. Při povodni umožní rozliv vody do nivních ploch a tím vznikne tzv. povodňový park.

Suchá nádrž dokáže pojmout a transformovat dvacetiletou povodeň (průtok Q₂₀ činí 0,98 m³/s). Nádrž je navržena na zachycení objemu 1630 m³, díky tomu při povodni s dobou opakování 20 let (jejíž objem činí cca 4450 m³) bude povodeň zachycena a převedena na bezeškodný odtok 0,52 m³/s, tedy průtok Q₅-Q₁₀.

Stavba se skládá ze sypané homogenní hráze, výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu. Nedílnou součástí projektu je zvýšení rekreačního potenciálu území pomocí vhodně umístěného schodiště a nášlapných kamenů. Navržená stezka navazuje na stávající síť lesních stezek. Suchá nádrž je veřejně prospěšnou stavbou s protipovodňovou funkcí, která omezí negativní účinky přívalových srážek a napomůže k ochraně obce a jejích obyvatel.

Aktuálně

15. 1. 2024

Hledáme posilu do týmu na pracovní pozici Projektant/ka, vodní hospodářství a krajinné inženýrství

17. 10. 2023

Na sociálních sítích FacebookInstagram můžete sledovat novinky z naší činnosti a realizovaných projektů, zajímavosti a postřehy z dění okolo vody a krajiny.

18. 9. 2023

Park Zdeňka Kopala v Litomyšli zvítězil v Ceně časopisu Intro. Projekt je oceňován za moderní a komplexní přístup ke spojení krajinné architektury s protipovodňovou ochranou. Více o realizaci zde.

1. 8. 2023

Náš projekt Přírodě blízká protipovodňová ochrana v Dolním Újezdě je ve finále Adapterra Awards. Podpoříte nás svým hlasem?

14. 6. 2023

Vydali jsme Katalog adaptačních opatření, brožuru plnou inspirace a ukázek realizací pro všechny, kdo chtějí řešit vodu a krajinu. Prohlédněte si online verzi zde.

24. 3. 2023

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2023: Podpora cílí mimo jiné na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a na vegetační krajinné prvky. Dokument je ke stažení zde.

19. 12. 2022

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

Všechny aktuality