Název: Posílení vodohospodářských funkcí malé vodní nádrže v Dolním Babákově
Objednatel: Městys Včelákov
Termín: 2018 - 2020
Stupeň: DÚR, DSP, DPS
Referenční osoba: Jan Pejcha, starosta

Původní stav nádrže nedovoloval její plné vypuštění. Dalším problémem byl přehrazený nekapacitní bezpečnostní přeliv, který při vyhrazení převáděl povodňové průtoky pouze do hodnoty Q10. Při zvýšeném povodňovém průtoku docházelo k zahlcení propustku a přelití hráze. Kvůli přelití hráze byly ohroženy budovy v blízkosti hráze i pod hrází a omezován provoz na komunikaci III. třídy.

Záměr se zabýval návrhem na odstranění velkého množství sedimentu. Po odtěžení sedimentu byl vybudován nový sdružený funkční objekt, který bude sloužit k vypuštění nádrže a hlavně k převedení povodňových průtoků Q100 = 10,6 m3/s. Dále byl v rámci stavby sanován bývalý nátok do mlýna, kde docházelo k průsakům skrze hrázové těleso, a bylo opraveno návodní opevnění na hrázi. Díky rozvolnění břehu v místě, kde bude nově založen ovocný sad, došlo k rozšíření litorálního pásma nádrže.

babakov_dji_0137.jpgbabakov_dsc06552.jpgbabakov_dsc06542.jpgbabakov_dji_0148.jpg
babakov_dji_0159.jpgbabakov_dsc06482-edit.jpgbabakov_dsc06499.jpgbabakov_dsc06510.jpg

Aktuálně

15. 1. 2024

Hledáme posilu do týmu na pracovní pozici Projektant/ka, vodní hospodářství a krajinné inženýrství

17. 10. 2023

Na sociálních sítích FacebookInstagram můžete sledovat novinky z naší činnosti a realizovaných projektů, zajímavosti a postřehy z dění okolo vody a krajiny.

18. 9. 2023

Park Zdeňka Kopala v Litomyšli zvítězil v Ceně časopisu Intro. Projekt je oceňován za moderní a komplexní přístup ke spojení krajinné architektury s protipovodňovou ochranou. Více o realizaci zde.

1. 8. 2023

Náš projekt Přírodě blízká protipovodňová ochrana v Dolním Újezdě je ve finále Adapterra Awards. Podpoříte nás svým hlasem?

14. 6. 2023

Vydali jsme Katalog adaptačních opatření, brožuru plnou inspirace a ukázek realizací pro všechny, kdo chtějí řešit vodu a krajinu. Prohlédněte si online verzi zde.

24. 3. 2023

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2023: Podpora cílí mimo jiné na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a na vegetační krajinné prvky. Dokument je ke stažení zde.

19. 12. 2022

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

Všechny aktuality