Název: Posílení vodohospodářských funkcí malé vodní nádrže v Dolním Babákově
Objednatel: Městys Včelákov
Termín: 2018 - 2020
Stupeň: DÚR, DSP, DPS
Referenční osoba: Jan Pejcha, starosta

Původní stav nádrže nedovoloval její plné vypuštění. Dalším problémem byl přehrazený nekapacitní bezpečnostní přeliv, který při vyhrazení převáděl povodňové průtoky pouze do hodnoty Q10. Při zvýšeném povodňovém průtoku docházelo k zahlcení propustku a přelití hráze. Kvůli přelití hráze byly ohroženy budovy v blízkosti hráze i pod hrází a omezován provoz na komunikaci III. třídy.

Záměr se zabýval návrhem na odstranění velkého množství sedimentu. Po odtěžení sedimentu byl vybudován nový sdružený funkční objekt, který bude sloužit k vypuštění nádrže a hlavně k převedení povodňových průtoků Q100 = 10,6 m3/s. Dále byl v rámci stavby sanován bývalý nátok do mlýna, kde docházelo k průsakům skrze hrázové těleso, a bylo opraveno návodní opevnění na hrázi. Díky rozvolnění břehu v místě, kde bude nově založen ovocný sad, došlo k rozšíření litorálního pásma nádrže.

babakov_dji_0137.jpgbabakov_dsc06552.jpgbabakov_dsc06542.jpgbabakov_dji_0148.jpg
babakov_dji_0159.jpgbabakov_dsc06482-edit.jpgbabakov_dsc06499.jpgbabakov_dsc06510.jpg

Aktuálně

20. 4. 2023
24. 3. 2023

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2023: Podpora cílí mimo jiné na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a na vegetační krajinné prvky. Dokument je ke stažení zde.

19. 12. 2022

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

8. 4. 2022

Tak konečně! Podívejte se na harmonogram zbrusu nových výzev v OPŽP na rok 2022. Zde.

22. 3. 2022

22. března si každoročně připomínáme Světový den vody, vyhlášený OSN v roce 1992. Letošním tématem je „GROUNDWATER" s doprovodným tématem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude".

12. 1. 2022

Národní plán obnovy myslí také na vodu a krajinu. Je otevřena velice štědře alokovaná výzva (1,75 mld Kč) na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Příjem žádostí: 12. 1. 2022 - 31. 8. 2022. Více info zde.

22. 12. 2021

Vánoce plné pohody, lásky, radosti a do nového roku 2022 pevné zdraví se spoustou štěstí přeje celý tým společnosti ENVICONS.

Všechny aktuality