Název: Labiště pod Černou
Objednatel: ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s.
Termín: 2017 - 2023
Stupeň: DÚR, DSP, DPS
Referenční osoba: Tomáš Kašpar, zástupce společnosti

Zájmová lokalita mrtvého ramene se nachází v extravilánu obce Černá u Bohdanče. Samotné rameno se nachází v jižní části území obce Černá u Bohdanče u řeky Labe. Lokalita je obklopena v bezprostřední blízkosti zemědělsky využívanými pozemky. Jedná se o mrtvé rameno Labe, které bylo zejména vlivem značného zazemnění téměř na pokraji zániku (bez vodní hladiny). Rameno již není napojeno na koryto toku Labe a nedochází k napájení vody přímo z Labe. Rameno je dotované pouze podzemní vodou a při povodňových stavech s následným rozlivem z Labe.

Předmětem projektové dokumentace byl návrh revitalizačních opatření, které spočívaly v obnově zanikajícího ramene Labe. Navrženými zásahy jako je odbahnění, úprava nátoku a prokácení nepůvodních drůhů dřevin došlo ke snížení trofie vodního prostředí (odebrání živin) a ke zvýšení spektra vodních stanovišť, které zajistí existenci vodních a mokřadní biotopů a druhů (včetně zvláště chráněných) na lokalitě v horizontu dalších desítek let, což bude mít velmi příznivý vliv na posílení biodiverzity v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém měřítku.

labiste_dji_0010.jpglabiste_dji_0022.jpglabiste_dji_0006.jpglabiste_dji_0029.jpg
labiste_dji_0042_.jpglabiste_dji_0043.jpglabiste_dji_0975.jpglabiste_dji_0066.jpg

Aktuálně

15. 1. 2024

Hledáme posilu do týmu na pracovní pozici Projektant/ka, vodní hospodářství a krajinné inženýrství

17. 10. 2023

Na sociálních sítích FacebookInstagram můžete sledovat novinky z naší činnosti a realizovaných projektů, zajímavosti a postřehy z dění okolo vody a krajiny.

18. 9. 2023

Park Zdeňka Kopala v Litomyšli zvítězil v Ceně časopisu Intro. Projekt je oceňován za moderní a komplexní přístup ke spojení krajinné architektury s protipovodňovou ochranou. Více o realizaci zde.

1. 8. 2023

Náš projekt Přírodě blízká protipovodňová ochrana v Dolním Újezdě je ve finále Adapterra Awards. Podpoříte nás svým hlasem?

14. 6. 2023

Vydali jsme Katalog adaptačních opatření, brožuru plnou inspirace a ukázek realizací pro všechny, kdo chtějí řešit vodu a krajinu. Prohlédněte si online verzi zde.

24. 3. 2023

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2023: Podpora cílí mimo jiné na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a na vegetační krajinné prvky. Dokument je ke stažení zde.

19. 12. 2022

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

Všechny aktuality